[Wymóg wyrażenia zgody przez kuratora osoby ubezwłasnowolnionej] - Art. 20. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Wymóg wyrażenia zgody przez kuratora osoby ubezwłasnowolnionej] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  20.  [Wymóg wyrażenia zgody przez kuratora osoby ubezwłasnowolnionej]

Przepisy ustawy przewidujące wymóg wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje się również do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli wynika to z postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora.