[Zawiadomienie prokuratora o potrzebie ubezwłasnowolnienia osoby] - Art. 16. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Zawiadomienie prokuratora o potrzebie ubezwłasnowolnienia osoby] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  16.  [Zawiadomienie prokuratora o potrzebie ubezwłasnowolnienia osoby]

W razie stwierdzenia, że dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora.