[Zasady wydawania orzeczeń o stanie zdrowia, opinii, skierowań do szpitala psychiatrycznego] - Art. 11. - Ochrona zdrowia... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Zasady wydawania orzeczeń o stanie zdrowia, opinii, skierowań do szpitala psychiatrycznego] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  11.  [Zasady wydawania orzeczeń o stanie zdrowia, opinii, skierowań do szpitala psychiatrycznego]
1. 
Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.
2. 
Wskazany w ust. 1 okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.