[Wygląd opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobów tytoniowych] - Art. 9f. - Ochrona zdrowia przed następstwami... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 9f. - [Wygląd opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobów tytoniowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9f.  [Wygląd opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobów tytoniowych]

Wygląd opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien spełniać wymagania określone w ustawie lub aktach delegowanych.