[Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów ziołowych do palenia] - Art. 9e. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 9e. - [Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów ziołowych do palenia] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9e.  [Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów ziołowych do palenia]
1. 
Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów ziołowych do palenia zamieszcza się następujące ostrzeżenie zdrowotne:

"Palenie tego produktu szkodzi Twojemu zdrowiu".

2. 
Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, powinno być umieszczone na przedniej i tylnej zewnętrznej płaszczyźnie opakowania jednostkowego i na opakowaniu zbiorczym.
3. 
Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, powinno spełniać wymagania określone w art. 9a ust. 6.
4. 
Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, powinno zajmować 30% obszaru opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.
5. 
Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze wyrobów ziołowych do palenia nie mogą zawierać żadnych elementów lub cech określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 oraz nie należy podawać na nich informacji, że wyrób nie zawiera dodatków lub środków aromatyzujących.