[Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych bezdymnych] - Art. 9d. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 9d. - [Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych bezdymnych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9d.  [Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych bezdymnych]
1. 
Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych bezdymnych zamieszcza się następujące ostrzeżenie zdrowotne:

"Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie".

2. 
W przypadku gdy akt delegowany określi brzmienie ostrzeżenia zdrowotnego inne niż określone w ust. 1, na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych bezdymnych zamieszcza się ostrzeżenie zdrowotne określone w tym akcie delegowanym.
3. 
Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, powinno spełniać wymagania określone w art. 9a ust. 6.
4. 
Tekst ostrzeżenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, powinien być równoległy względem tekstu głównego na płaszczyźnie zarezerwowanej dla tego ostrzeżenia.
5. 
Ostrzeżenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, powinno:
1)
być widoczne na dwóch największych płaszczyznach opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego;
2)
zajmować 30% płaszczyzny opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego.