[Treść i sposób umieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych] - Art. 9a. - Ochrona zdrowia przed... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - [Treść i sposób umieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9a.  [Treść i sposób umieszczenia ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych]
1. 
Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się następujące ostrzeżenie ogólne:

"Palenie zabija - rzuć teraz!".

2. 
Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się następującą wiadomość informacyjną:

"Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka".

3. 
W przypadku wydania aktu delegowanego określającego inne brzmienie wiadomości informacyjnej określonej w ust. 2 na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się wiadomość informacyjną określoną w tym akcie delegowanym.
4. 
W przypadku opakowania jednostkowego w formie pudełka z uchylnym wieczkiem w stylu papierośnicy, w którym płaszczyzna boczna dzieli się na dwie części podczas otwierania opakowania, ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjną umieszcza się w całości na większej części podzielonej płaszczyzny. Ostrzeżenie ogólne umieszcza się również wewnątrz opakowania jednostkowego na górnej płaszczyźnie widocznej po otwarciu opakowania. Boczna płaszczyzna tego typu opakowania ma wysokość co najmniej 16 mm.
5. 
Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna powinny zajmować 50% płaszczyzny, na której są wydrukowane.
6. 
Ostrzeżenie ogólne i wiadomość informacyjna są:
1)
drukowane czarną, pogrubioną czcionką Helvetica na białym tle;
2)
wyśrodkowane w obszarze przeznaczonym do ich umieszczenia, a na opakowaniach jednostkowych w kształcie prostopadłościanu i opakowaniach zbiorczych są umieszczone równolegle do bocznych krawędzi opakowania jednostkowego lub opakowania zbiorczego.