[Zakaz sprzedaży na odległość] - Art. 7f. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 7f. - [Zakaz sprzedaży na odległość] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  7f.  [Zakaz sprzedaży na odległość]

Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość:

1)
wyrobów tytoniowych;
2)
papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.