[Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu] - Art. 7e. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 7e. - [Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  7e.  [Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu]
1. 
Zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym określonego w art. 7c ust. 1 pkt 1 oraz zakazu określonego w art. 7c ust. 4 nie stosuje się do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.
2. 
Akty delegowane określają zniesienie zwolnienia określonego w ust. 1 w odniesieniu do konkretnej kategorii wyrobu, o którym mowa w ust. 1.