[Polityka zdrowotna, ekonomiczna i społeczna] - Art. 3. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Polityka zdrowotna, ekonomiczna i społeczna] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  3.  [Polityka zdrowotna, ekonomiczna i społeczna]

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:

1)
ochrona prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych;
2)
promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów, używania innych wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych;
2a)
działalność wychowawcza i informacyjna;
3)
tworzenie warunków ekonomicznych i prawnych zachęcających do ograniczenia używania tytoniu;
4)
informowanie o szkodliwości palenia tytoniu na opakowaniach wyrobów tytoniowych;
5)
obniżanie norm dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych;
6)
leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od tytoniu.