[Naruszenie przepisów o opakowaniach wyrobów tytoniowych] - Art. 12a. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Naruszenie przepisów o opakowaniach wyrobów tytoniowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  12a.  [Naruszenie przepisów o opakowaniach wyrobów tytoniowych]

Kto umieszcza na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym lub na wyrobie tytoniowym jakiekolwiek elementy lub cechy, o których mowa w art. 8 ust. 4,

podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.