[Zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium] - Art. 4. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z... - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 4. - [Zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  4.  [Zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium]

Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

1)
w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
2)
na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
3)
w środkach usług informatycznych.