[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]
1. 
Ustawa określa:
1)
zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;
2)
szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń elektrycznych wyposażonych w lampy UV, wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110).