Rozdział 4 - POSTANOWIENIE KOŃCOWE. - Ochrona ryb i raków na wodach otwartych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.105.874

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1939 r.

IV.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

§  27.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w miesiąc po ogłoszeniu.