Rozdział 2 - OCHRONA RAKÓW. - Ochrona ryb i raków na wodach otwartych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.105.874

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1939 r.

II.

OCHRONA RAKÓW.

§  18.
Ustanawia się następujące wymiary ochronne:

dla raka szlachetnego (Potamobius astacus L.) - 9 cm,

a dla raka długoszczypcego (Potamobius leptodactylus Esch.) - 10 cm,

licząc od początku głowy do końca tarczy ogonowej.

§  19.
Dokonywanie połowu raków, które nie osiągnęły wymiarów ochronnych, jest wzbronione.
§  20.
Dokonywanie połowu samic raka w czasie od 15 października do 31 lipca, samców zaś w czasie od 15 października do 15 marca jest wzbronione.
§  21.
Raki, złowione przypadkiem wbrew postanowieniom §§ 19 i 20, należy, o ile są żywe, niezwłocznie z całą ostrożnością wpuścić do tej samej wody, w której je złowiono.
§  22.
Łowienie raków przez wyciąganie ich z nor lub przez mszczenie ich kryjówek jest wzbronione.
§  23.
W wodach, w których raki z powodu powolnego wzrostu nie osiągają wymiarów ochronnych (§ 18), wojewódzka władza administracji ogólnej może zezwolić na łowienie raków o wymiarach mniejszych, nie mniejszych wszakże niż 7 cm.
§  24.
Przepisy zawarte w §§ 5, 6, 7 i 8 mają odpowiednie zastosowanie do raków.