[Wyłączenie obowiązku opłacania składek za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych] - Art. 9c. - Ochrona roszczeń pracowniczych... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 9c. - [Wyłączenie obowiązku opłacania składek za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  9c.  [Wyłączenie obowiązku opłacania składek za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych]

Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.