[Wyłączenie obowiązku opłacania składek za pracowników powyżej 50. roku życia] - Art. 9b. - Ochrona roszczeń pracowniczych w... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 9b. - [Wyłączenie obowiązku opłacania składek za pracowników powyżej 50. roku życia] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  9b.  [Wyłączenie obowiązku opłacania składek za pracowników powyżej 50. roku życia]
1. 
Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.
2. 
Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.