[Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy] - Art. 13. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  13.  [Ponowne zaistnienie niewypłacalności danego pracodawcy]

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności, o której mowa w art. 3-6 i art. 8, w odniesieniu do danego pracodawcy przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków Funduszu nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie takich samych roszczeń.