Art. 5. - Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1956 r.
Art.  5.

Przy wprowadzeniu obowiązku ochrony roślin mogą być zarazem ustalone sposoby, jakimi obowiązek ten powinien być wykonywany (mechaniczne, agrotechniczne, biologiczne, chemiczne itp.).