[Zadania dyrektora parku narodowego] - Art. 8d. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 8d. - [Zadania dyrektora parku narodowego] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8d.  [Zadania dyrektora parku narodowego]

Dyrektor parku narodowego kieruje działalnością parku narodowego i reprezentuje park narodowy na zewnątrz.