[Osobowość prawna parku narodowego. Wykaz parków narodowych] - Art. 8a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Osobowość prawna parku narodowego. Wykaz parków narodowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8a.  [Osobowość prawna parku narodowego. Wykaz parków narodowych]
1. 
Park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
2. 
Wykaz parków narodowych stanowi załącznik do ustawy.