Art. 79. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 26 stycznia 2023 r.
Art.  79. 

(uchylony).