[Obowiązki rady gminy] - Art. 78. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Obowiązki rady gminy] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  78.  [Obowiązki rady gminy]

Rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.