Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  76.  [Warunki przebywania zwierząt w ośrodku rehabilitacji]
1.  Zwierzęta objęte leczeniem i rehabilitacją w ośrodku nie mogą być sprzedawane.
2.  Warunki przebywania zwierząt w ośrodku powinny odpowiadać potrzebom biologicznym zwierząt w okresie ich leczenia i rehabilitacji.
3.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska może dofinansowywać z własnych środków budżetowych leczenie i rehabilitację zwierząt w ośrodkach.