[Warunki przebywania zwierząt w ośrodku rehabilitacji] - Art. 76. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Warunki przebywania zwierząt w ośrodku rehabilitacji] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  76.  [Warunki przebywania zwierząt w ośrodku rehabilitacji]
1. 
Zwierzęta objęte leczeniem i rehabilitacją w ośrodku nie mogą być sprzedawane.
2. 
Warunki przebywania zwierząt w ośrodku powinny odpowiadać potrzebom biologicznym zwierząt w okresie ich leczenia i rehabilitacji.
3. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może dofinansowywać z własnych środków budżetowych leczenie i rehabilitację zwierząt w ośrodkach.