[Zwierzęta hodowane i utrzymywane w ogrodach zoologicznych] - Art. 71. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - [Zwierzęta hodowane i utrzymywane w ogrodach zoologicznych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  71.  [Zwierzęta hodowane i utrzymywane w ogrodach zoologicznych]

W ogrodach zoologicznych hoduje się i utrzymuje zwierzęta:

1)
urodzone i wychowane poza środowiskiem przyrodniczym;
2)
które poza ogrodem nie mają szansy przeżycia;
3)
jeżeli wymaga tego ochrona populacji lub gatunku albo realizacja celów naukowych.