[Programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów] - Art. 57. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  57.  [Programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. 
Programy, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1)
opis sposobów prowadzenia działań ochronnych zmierzających do odbudowy populacji zagrożonych wyginięciem gatunków;
2)
określenie czasu i miejsca wykonania działań ochronnych;
3)
wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych;
4)
informacje o kosztach i źródłach finansowania.