[Metody zabronione przy chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących zwierząt] - Art. 54. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Metody zabronione przy chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących zwierząt] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  54.  [Metody zabronione przy chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących zwierząt]
1. 
Chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b, nie może być wykonywane przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod działających na dużą skalę lub niewybiórczo, mogących powodować lokalny zanik lub poważne zaburzenia populacji tych zwierząt, a w szczególności przy użyciu:
1)
oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików;
2)
urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt;
3)
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać;
4)
sztucznych źródeł światła;
5)
luster i innych urządzeń oślepiających;
6)
urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających lub przetwarzających obraz oraz oświetlających cel;
7)
materiałów wybuchowych;
8)
sieci działających niewybiórczo;
9)
pułapek działających niewybiórczo;
10)
kusz;
11)
trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające;
12)
gazów i dymów stosowanych do wypłaszania;
13)
automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym więcej niż 2 naboje;
14)
statków powietrznych;
15)
pojazdów silnikowych w ruchu;
16)
sideł, lepów i haków;
17)
łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę.
2. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy połowu ryb dokonywanego przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu stałego lub impulsowego.