[Składanie do Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji. Występowanie o opinie] - Art. 38. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Składanie do Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji. Występowanie o opinie] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  38.  [Składanie do Komisji Europejskiej raportów i notyfikacji. Występowanie o opinie]

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska składa do Komisji Europejskiej raporty i notyfikacje dotyczące obszarów Natura 2000 oraz występuje o opinie w sprawie tych obszarów.