[Poinformowanie o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych] - Art. 37d. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 37d. - [Poinformowanie o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  37d.  [Poinformowanie o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych]

Podmiot obowiązany do przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub działań naprawczych informuje regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektora właściwego urzędu morskiego, o ich zakończeniu.