[Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych] - Art. 18. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  18.  [Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych]
1. 
Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony.
2. 
Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego.