[Naruszenie zakazów w zakresie handlu okazami gatunków podlegających ochronie] - Art. 128a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 128a. - [Naruszenie zakazów w zakresie handlu okazami gatunków podlegających ochronie] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  128a.  [Naruszenie zakazów w zakresie handlu okazami gatunków podlegających ochronie]
1. 
Kto handluje okazami gatunku podlegającego ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.