[Miejsca parkingowe na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody] - Art. 116. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 116. - [Miejsca parkingowe na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  116.  [Miejsca parkingowe na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody]

W przypadku przebiegu drogi publicznej przez park narodowy lub rezerwat przyrody wyznaczenie miejsc parkingowych następuje po uzyskaniu zgody - odpowiednio - dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.