[Stosowanie przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej] - Art. 110a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 110a. - [Stosowanie przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  110a.  [Stosowanie przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej]

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.