[Używanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku] - Art. 109. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Używanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  109.  [Używanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku]

W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418 oraz z 2021 r. poz. 2447), funkcjonariusz Straży Parku może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.