[Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy] - Art. 108a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 108a. - [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  108a.  [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.