[Zespoły parków krajobrazowych] - Art. 106. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 106. - [Zespoły parków krajobrazowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  106.  [Zespoły parków krajobrazowych]
1. 
W celu kierowania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły parków krajobrazowych, jako jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. 
Do dyrektora zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyrektora parku krajobrazowego.