[Diety i zwrot kosztów podróży i noclegów przysługujące członkom organów opiniodawczo-doradczych] - Art. 100. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Diety i zwrot kosztów podróży i noclegów przysługujące członkom organów opiniodawczo-doradczych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  100.  [Diety i zwrot kosztów podróży i noclegów przysługujące członkom organów opiniodawczo-doradczych]

Członkom organów opiniodawczo-doradczych, o których mowa w art. 95, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.