[Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu] - Art. 10c. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10c. - [Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10c.  [Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu]

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza dyrektor parku narodowego.