Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  10c.  [Zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu]

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza dyrektor parku narodowego.