[Tryb bezprzetargowy] - Art. 10b. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10b. - [Tryb bezprzetargowy] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10b.  [Tryb bezprzetargowy]

Umowa dotycząca rozporządzenia nieruchomością jest zawierana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1)
stroną jest państwowa jednostka budżetowa;
2)
zbycie nieruchomości następuje w drodze zamiany lub darowizny;
3)
przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
4)
zawierana jest umowa użyczenia;
5)
zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem parku narodowego;
6)
zawierana jest umowa służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu.