[Obowiązkowy przetarg na rozporządzenie nieruchomością] - Art. 10a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Obowiązkowy przetarg na rozporządzenie nieruchomością] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10a.  [Obowiązkowy przetarg na rozporządzenie nieruchomością]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
Zawarcie przez park narodowy umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomościami następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem art. 10b.