[Zakres ustawy] - Art. 1. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres ustawy] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  1.  [Zakres ustawy]

Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.