Art. 8. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  8.

Tymczasowy środek ochronny ustanawia się w formie tymczasowej opłaty celnej dodatkowej.