Art. 39. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  39.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.