Art. 28(2). - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  282. 22

W ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu pozwolenia są udzielane w następujący sposób:

1)
rozpatruje się kompletne wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia,
2)
pozwolenie może być udzielone na ilość lub wartość mniejszą niż wnioskowana.
22 Art. 282 dodany przez art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.