Art. 31. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. - Dz.U.1997.157.1027 - OpenLEX

Art. 31. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.157.1027

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  31.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.