[Ponoszenie kosztów wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej] - Art. 32. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Ponoszenie kosztów wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  32.  [Ponoszenie kosztów wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej]
1. 
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.
2.  24
 (uchylony).
3.  25
 (uchylony).
3a.  26
 (uchylony).
3b.  27
 (uchylony).
4.  28
 (uchylony).
24 Art. 32 ust. 2 uchylony przez art. 38 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
25 Art. 32 ust. 3 uchylony przez art. 38 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
26 Art. 32 ust. 3a uchylony przez art. 38 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
27 Art. 32 ust. 3b uchylony przez art. 38 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
28 Art. 32 ust. 4 uchylony przez art. 38 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.