[Korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych] - Art. 27. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  27.  [Korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych]

Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych korzystają:

1)
uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) 21
 strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej biorący udział w działaniach ratowniczych lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową;
3)
osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2 zostały zobowiązane do udziału w działaniu ratowniczym.
21 Art. 27 pkt 2 zmieniony przez art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.