[Derogacja ustawy o najmie] - Art. 39. - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego. - Dz.U.2022.172 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Derogacja ustawy o najmie] - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.172 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2022 r.
Art.  39.  [Derogacja ustawy o najmie]
1. 
Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. poz. 787, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów rozdziału 6.
2. 
W rozdziale 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, w art. 39 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).