[Rozumienie wyrażeń ustawowych] - Art. 38. - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego. - Dz.U.2022.172 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Rozumienie wyrażeń ustawowych] - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.172 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  38.  [Rozumienie wyrażeń ustawowych]

Ilekroć w innych ustawach jest mowa o przepisach ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, rozumie się przez to przepisy niniejszej ustawy.