[Obowiązek gminy dostarczenia lokalu zamiennego] - Art. 32. - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu... - Dz.U.2022.172 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Obowiązek gminy dostarczenia lokalu zamiennego] - Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.172 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.
Art.  32.  [Obowiązek gminy dostarczenia lokalu zamiennego]

W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2021 r., na właściwej gminie.